Actueel: pleit voor meer Mediation in Strafzaken op Avond van het Herstelrecht

‘Het strafrecht werkt voor geen meter. Herstelrecht is veel effectiever’

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken

Welkom op de site van de vereniging van mediators in strafzaken(VMSZ).
Mediation in strafzaken is een specialisatie binnen het reguliere mediationaanbod doordat zij naar haar aard plaatsvindt in het publieke domein, het strafrecht.
De uitkomst van een mediation in strafzaken heeft dan ook doorwerking in het strafproces.

Mediation in strafzaken is na een ‘pilot’ periode nu landelijk georganiseerd, ingevoerd en geïmplementeerd binnen het strafrecht.

 

 

De VMSZ heeft de actieve en open taak om mediation in strafrecht bekendheid te geven door onder andere namens haar leden deel te nemen aan beleidsoverleggen en naar buiten te treden via de media.

Ook zet de VMSZ zich – samen met haar leden – in voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van het beroep mediator in strafzaken.
Het beroep is veeleisend vanwege de aard van de zaken en de emotionele en maatschappelijke reikwijdte van de conflicten waarmee de mediators in strafzaken worden geconfronteerd.

Heeft u vragen met betrekking tot mediation in strafzaken? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

VMSZ treedt toe tot MfN

VMSZ treedt toe tot MfN

Persbericht, 3 december 2020: Bestuur Mediatorsfederatie Nederland breidt uit met twee nieuwe verenigingen per 1 januari 2021 Met ingang van het nieuwe jaar wordt het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland versterkt met twee nieuwe (beroeps)verenigingen: de...

VMSZ denkt mee over nieuwe Mediationwet

VMSZ denkt mee over nieuwe Mediationwet

Voor het bestuur van de VMSZ volgen Antonietta Pinkster en Marion Uitslag de ontwikkelingen in het wetgevingstraject van de nieuwe mediationwet.Laatstelijk in zijn brief van 20 januari 2020 schetste minister Dekker de contouren van de nieuwe wetgeving. De wetgeving...

Agenda 2021

Ledenbijeenkomst 2 februari 2021
Online i.v.m. Covid
aanmelden: mail naar bestuur@vmsz.nl

 

10.00 – 11.00 uur Ledenvergadering VMSZ
11.00 – 11.10 uur Pauze
11.10 – 13.00 uur Workshop
Workshop ‘Mediation in Strafzaken en LVB’  (Licht Verstandelijke Beperking)
Annemat Collot D’Escury-Koenings (GZ-psycholoog) is uitgenodigd en aansluitend delen we ervaringen in subgroepen en volgt een nabespreking, waarin nog vragen kunnen worden beantwoord.
Voor de workshop worden 2 PE-punten aangevraagd.

 

overzicht data 2021:

Dinsdag 2 februari 2021
Woensdag 19 mei 2021
Vrijdag 17 september 2021