function wp_mail() {} VMSZ | Vereniging van Mediators in Strafzaken

Actueel: pleit voor meer Mediation in Strafzaken op Avond van het Herstelrecht

‘Het strafrecht werkt voor geen meter. Herstelrecht is veel effectiever’

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken

Welkom op de site van de vereniging van mediators in strafzaken(VMSZ).
Mediation in strafzaken is een specialisatie binnen het reguliere mediationaanbod doordat zij naar haar aard plaatsvindt in het publieke domein, het strafrecht.
De uitkomst van een mediation in strafzaken heeft dan ook doorwerking in het strafproces.

Mediation in strafzaken is na een ‘pilot’ periode nu landelijk georganiseerd, ingevoerd en geïmplementeerd binnen het strafrecht.

De VMSZ heeft de actieve en open taak om mediation in strafrecht bekendheid te geven door onder andere namens haar leden deel te nemen aan beleidsoverleggen en naar buiten te treden via de media.

Ook zet de VMSZ zich – samen met haar leden – in voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van het beroep mediator in strafzaken.
Het beroep is veeleisend vanwege de aard van de zaken en de emotionele en maatschappelijke reikwijdte van de conflicten waarmee de mediators in strafzaken worden geconfronteerd.

Heeft u vragen met betrekking tot mediation in strafzaken? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Pleidooi voor meer herstelrecht

Pleidooi voor meer herstelrecht

Jacques Claessen, Gert Jan Slump en Simon Vuyk roepen de politiek op méér ruimte te geven aan herstelrecht, door de volgende punten op te nemen in het regeerakkoord van de nieuw te vormen regering....

Agenda 2021

17 september 2021 1e VMSZ-lustrumsymposium

Locatie: Van der Valk, Utrecht
Adres: Winthontlaan 4–6, 3526KV Utrecht
Datum: vrijdag 17 september
Tijd: 13-18.00 uur met borrel
Kosten: leden kosteloos – belangstellend leden €45
overige belangstellenden € 96 (incl. PE + borrel +
uitrijkaart)
Accreditatie: 4 PE-punten MfN aangevraagd

19 mei 2021
13:00 uur : Inloop; de ZOOM link zal een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst, aan de degenen die zich hebben aangemeld, worden toegezonden.
13:15 uur : Welkom door de voorzitter(s); start ALV
14:15 uur : Einde ALV, korte break.
14:30 uur : Start Workshop ‘Kwaliteit’. Tijdens de workshop zal er tijd ingeruimd zijn om de benen te strekken en een kleine versnapering te nuttigen.
16:45 uur : Einde Workshop, eventueel nazit.
17:00 uur : Sluiting ledenbijeenkomst.

6 april 2021 19.30 uur -20.45 uur

Webinar “Jeugdzaken, wat maakt ze bijzonder of anders?”
Annemieke Wolthuis en Maartje Berger verzorgen dit webinar over jeugdstrafrechtbeginselen, trends en specifieke jeugdaspecten
alleen toegankelijk voor leden van de VMSZ, er zijn geen kosten aan verbonden
aanmelden: mail naar bestuur@vmsz.nl

Voor de workshop wordt 1 PE-punt aangevraagd

overzicht data 2021:

Dinsdag 2 februari 2021
Woensdag 19 mei 2021
Vrijdag 17 september 2021