Algemeen

Mededeling landelijk coördinator m.b.t. verwijzingen in strafzaken

Mededeling inzake de verwijzingen van mediation in strafzaken van mw. mr. J. Uitermark, landelijke coördinator Mediation in Strafzaken Dit najaar heeft de minister besloten om structurele financiering ter beschikking te stellen voor mediation in strafzaken. Hierdoor...

Europese aanbevelingen rondom herstelrecht!

Lees hier meer over de meest recente aanbevelingen rondom herstelrecht in strafzaken vanuit Europa, een Nederlandstalige samenvatting en toelichting volgt spoedig! Aanbeveling Europa 3 oktober 2018 restorative justice in criminal...

Reactie Sander Dekker op proeve van wetgeving herstelrecht

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft op 17 oktober 2018 gereageerd op de proeve van wetgeving over herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken, lees hier verder! Reactie Sander Dekker op Proeve wetgeving herstelrecht 17 oktober 2018...

Mediation in strafzaken geborgd!

PERSBERICHT Utrecht / Amsterdam 18 september 2018 J en V begroot mediation in strafzaken structureel met 1,3 miljoen De Vereniging Mediators in Strafzaken (verder: VMSZ) beijvert zich samen met andere partners waaronder Stichting Restorative Justice Nederland (verder:...

Bijeenkomsten

14 januari 2019 ALV & Workshop voor leden VMSZ!

14 januari 2019 ALV & Workshop voor leden VMSZ Op maandag 14 januari 2019 biedt de VMSZ haar leden een voor de praktijk onmisbare workshop aan, geef je snel op! Deze eerste workshop in 2019, onderdeel van een viertal leerzame bijeenkomsten voor de mediator in...

Save the date, workshops MiS voor leden VMSZ in 2019!

“Dit willen we vaker” Geboeid hebben we geluisterd naar Rebecca Leeuwenberg die een workshop presenteerde over de do’s en don`ts van de eenzijdige verklaring. In 2019 biedt de VMSZ haar leden 4 keer een workshop: 14 januari 2019 (maandag) 16 april 2019 (dinsdag) 11...

Thema-middag bij de Raad voor de Rechtspraak

Strafmediators op de bres In het kader van de International Week of Restorative Justice vond op maandag 20 november j.l. de VMSZ een themamiddag over Mediation in Strafzaken plaats. Het event vond plaats bij de Raad voor de Rechtspraak en was gericht op...

In de media

Artikel: Waarom Mediation in Strafzaken?

Mediation naast Strafrecht (MIS) is waardevol omdat het werkt (Cleven et al, 2015). Het werkt voor slachtoffers, verdachten en de samenleving. MIS valt onder de paraplu van ‘herstelbemiddeling’. MIS is een specifieke vorm van herstelbemiddeling en vindt plaats...

Kamer steunt mediation in strafzaken

Op 21 februari steunt de Kamer beide moties (zie voorgaand bericht), waarmee Mediation in Strafzaken definitief haar plaats heeft in het rechtsbestel. De VMSZ heeft daarvoor intensief gelobbyd en feliciteert alle belanghebbenden in de keten! Met name grote dank aan de...

De Tweede Kamer stemt op 21 februari over twee moties

De race is nog niet gelopen. Terwijl de Kamer in december 2016 in Strafzaken Mediation doteert met 1,5 miljoen (begrotingsjaar 2017) zijn er – na twee maanden – nog steeds geen verwijzingen tot stand gekomen. Zorg om vertraging De VMSZ heeft haar zorgen uitgesproken...

Informatie

Brandbrief betreffende mediation in strafzaken

Tijdens de begrotingsbehandeling blijkt dat de Kamer debatteert op basis van verouderde, dus onjuiste, gegevens. Dat is een betreurenswaardige gang van zaken waartegen de VMSZ zich verzet. De VMSZ heeft vrijdag 24/11 in een Open Brief haar standpunten...

Open Brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming

De VMSZ zond op 24 november een Open Brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming over mediation in strafzaken en de noodzaak voor structurele financiering. De inhoud van de brief werd ondersteund door zustervereniging NMv en de koepel van...

VMSZ nieuwsbrief nr. 2

Via deze link kunt u de tweede nieuwsbrief van de VMSZ downloaden. Wilt u als belangstellende de nieuwsbrief blijvend ontvangen? Stuur dan een mail met dit verzoek naar: info@vmsz.nl U kunt dit e-mailadres ook gebruiken wanneer u suggesties hebt voor de...

VMSZ nieuwsbrief nr. 1

De vereniging van mediators in strafzaken publiceerde onlangs haar eerste digitale nieuwsbrief. Via deze link kunt u de nieuwsbrief downloaden. Wilt u als belangstellende de nieuwsbrief blijvend ontvangen? Stuur dan een mail met dit verzoek naar: info@vmsz.nl U kunt...