function wp_mail() {} Antonietta Pinkster | VMSZ
Overlegtafel

Overlegtafel

Het bestuur van de VMSZ is op uitnodiging van Restorative Justice Nederland (RJN) aangeschoven bij “de overlegtafel”, een periodiek overleg van (de) organisaties die zich bezig houden met herstelrecht.Dar zijn: Buurtbemiddeling, Eigen Kracht Centrale, HALT,...

notulen ALV 02-02-2021

Notulen van de ledenvergadering d.d. 2-2-2021Tijdens de vergadering waren 41 leden aanwezig. Verslaglegging Marion UitslagMakiri opent de bijeenkomst Consultatieronde nieuwe wetgeving De consultatieronde inzake de nieuwe wetgeving loopt. Vanuit de VMSZ schuiven...