Verzoek m.b.t. vergoeding MiS

Verzoek m.b.t. vergoeding MiS

Het bestuur heeft JenV verzocht de vergoeding voor de MiS-mediation op te hogen naar de geïndexeerde vergoeding voor een mediationtoevoeging. Die vergoeding is per 01-01-2021 € 113,85 per punt. Dat komt neer op 8 x € 113,85 = € 910,80 ex btw. Het  verzoek...
Update wetgeving no.2

Update wetgeving no.2

Op 21 januari 2021 vond een informele consultatie plaats over het conceptwetsvoorstel mediation met organisaties in het veld, waaronder de VMSZ. Deze consultatie gaat aan een eventuele openbare internet-consultatie vooraf. Deze informele consultatie mag van het...

Notulen ALV 11-09-2020

Aanwezigheid: fysiek 14 leden (inclusief de voorzitter Makiri Mual) en via livestream heeft eveneens een aantal leden deelgenomen. Notulen: Marion Uitslag Agenda: 1. Stemming: a. aanpassing HHR (naar aanleiding van de aanpassing van de ledenstructuur). b. decharge...