VMSZ denkt mee over nieuwe Mediationwet

VMSZ denkt mee over nieuwe Mediationwet

Voor het bestuur van de VMSZ volgen Antonietta Pinkster en Marion Uitslag de ontwikkelingen in het wetgevingstraject van de nieuwe mediationwet.Laatstelijk in zijn brief van 20 januari 2020 schetste minister Dekker de contouren van de nieuwe wetgeving. De wetgeving...

Bestuurlijk overleg VMSZ -NMv

Op 15 juni 2020 hebben de besturen van de VMSZ en de NMv, op uitnodiging van het bestuur van de VMSZ, kort overleg gehad over o.a. Mediation in Strafzaken. Over en weer hebben de besturen hun beleid verhelderd. Er zijn afspraken gemaakt over de manier van samenwerken...