Belangrijke mededelingen van het Landelijk MiS team over de werkwijze onder andere m.b.t. verdeling van zaken, kwaliteit, en de handleiding MiS, geplaatst 24-09-2020. Bericht aan mediators inzake Landelijke uniforme werkwijze MiS 17-09-2020, Handleiding MiS 2017, Kwaliteitsontwikkeling en poulebeheer MiS augustus2020