function wp_mail() {} Informatie | VMSZ

Bestuurlijk overleg VMSZ -NMv

Op 15 juni 2020 hebben de besturen van de VMSZ en de NMv, op uitnodiging van het bestuur van de VMSZ, kort overleg gehad over o.a. Mediation in Strafzaken. Over en weer hebben de besturen hun beleid verhelderd. Er zijn afspraken gemaakt over de manier van samenwerken...
VMSZ-leden actief betrokken

VMSZ-leden actief betrokken

Op 20 juni jl. heb ik de nationale expertmeeting over herstelrecht en strategieën voor verandering bijgewoond. Dat is een onderdeel van een internationale samenwerking tussen – voorlopig – tien landen en het European Forum for Restorative Justice (EFRJ)...