Overlegtafel

Overlegtafel

Het bestuur van de VMSZ is op uitnodiging van Restorative Justice Nederland (RJN) aangeschoven bij “de overlegtafel”, een periodiek overleg van (de) organisaties die zich bezig houden met herstelrecht.Dar zijn: Buurtbemiddeling, Eigen Kracht Centrale, HALT,...
Verzoek m.b.t. vergoeding MiS

Verzoek m.b.t. vergoeding MiS

Het bestuur heeft JenV verzocht de vergoeding voor de MiS-mediation op te hogen naar de geïndexeerde vergoeding voor een mediationtoevoeging. Die vergoeding is per 01-01-2021 € 113,85 per punt. Dat komt neer op 8 x € 113,85 = € 910,80 ex btw. Het  verzoek...
Update mediationwetgeving 3

Update wetgeving no.2

Op 21 januari 2021 vond een informele consultatie plaats over het conceptwetsvoorstel mediation met organisaties in het veld, waaronder de VMSZ. Deze consultatie gaat aan een eventuele openbare internet-consultatie vooraf. Deze informele consultatie mag van het...