Verzoek m.b.t. vergoeding MiS

Verzoek m.b.t. vergoeding MiS

Het bestuur heeft JenV verzocht de vergoeding voor de MiS-mediation op te hogen naar de geïndexeerde vergoeding voor een mediationtoevoeging. Die vergoeding is per 01-01-2021 € 113,85 per punt. Dat komt neer op 8 x € 113,85 = € 910,80 ex btw. Het  verzoek...
Update wetgeving no.2

Update wetgeving no.2

Op 21 januari 2021 vond een informele consultatie plaats over het conceptwetsvoorstel mediation met organisaties in het veld, waaronder de VMSZ. Deze consultatie gaat aan een eventuele openbare internet-consultatie vooraf. Deze informele consultatie mag van het...
Overleg landelijk -vmsz 27-10-2020

Overleg landelijk -vmsz 27-10-2020

Samenvatting overleg tussen het Landelijke MiS-team,  de VMSZ en de MfNdd. 27 oktober 2020 (samenvatting door Antonietta Pinkster) Beleidskader De landelijk coördinator heeft in de gesprekken met het ministerie (nog eens) aangegeven dat in de communicatie helder...
Communicatie

Communicatie

Het bestuur vraagt de intervisiegroepen om een van de deelnemers als contactpersoon aan te wijzen. Zo hopen we gerichter met elkaar communiceren over onderwerpen die dat nodig hebben, zoals bijvoorbeeld kwaliteit.