function wp_mail() {} Doelstellingen | VMSZ
Vereniging Mediators in Strafrecht, VMSZ, beroepsvertegenwoordiging Mediator in Strafrecht

De vereniging heeft in algemene zin tot doel:

 • het bevorderen van de algemene bekendheid van mediation in strafzaken;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de mediation en de mediator in strafzaken;
 • het bevorderen van de totstandkoming van een volwaardige en landelijk dekkende netwerk van mediators in strafzaken;
 • en verder al datgene te verrichten dat bevorderlijk is voor het doel van de vereniging VMSZ.

De vereniging heeft gericht op het lidmaatschap tot doel:

 • het bevorderen van de belangen van de leden in het kader van de beroepsuitoefening;
 • het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;
 • het aan de leden aanbieden van een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediations in strafzaken en complexe conflicten;
 • het bevorderen van de professionalisering door verdieping en kwaliteitsbevordering;
 • het bijdragen aan de doelstellingen van organisaties in het veld;
 • het stimuleren van intervisiebijeenkomsten.

De vereniging tracht dit te bereiken door:

 • het organiseren van bijeenkomsten voor de leden en aspirant-leden;
 • het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over mediation in strafzaken en complexe situaties/conflicten;
 • het verzorgen/begeleiden van opleidingen voor mediation in strafzaken;
 • en al wat bijdraagt tot het realiseren van de doelstellingen.