Het bestuur bestaat uit:

Dhr. Makiri Mual, voorzitter

Mw. Mr. Marion Uitslag, secretaris

Mw. Gonny Feenstra, penningmeester

Mw. Mr. Antonietta Pinkster, algemeen lid

Dhr. Vincent Borninkhof, algemeen lid

Raad van Advies:

Dhr. Mr. Jeroen Recourt

Dhr. Mr. Jacques Claessen

Mw. Mr. Eva Kwakman