Annemieke Wolthuis en Katinka Lünneman schreven voor het Verwey Jonker Instituut een handleiding voor mediation in strafzaken bij huiselijk geweld.