Op 21 februari 2018 steunt de Kamer beide moties (zie voorgaand bericht), waarmee Mediation in Strafzaken definitief haar plaats heeft in het rechtsbestel. De VMSZ heeft daarvoor intensief gelobbyd en feliciteert alle belanghebbenden in de keten! Met name grote dank aan de parlementariërs met een hart voor herstelrecht én het ‘lean and mean’ campagneteam.

Namens de VMSZ,
Makiri Mual Voorzitter