VMSZ beroepsvereniging Mediation in Strafzaken

Lidmaatschap VMSZ

De VMSZ kent met ingang van 2021 nog 2 typen lidmaatschap te weten: algemeen lid en belangstellend lid
De mediators in strafzaken die voldoen aan de normen zoals gesteld worden vanuit de overheid/mediationbureau’s komen in aanmerking voor het algemeen lidmaatschap en niet voor het belangstellend lidmaatschap.
Voor overige professionals en studenten is het belangstellend lidmaatschap geintroduceerd.

 

Klik hier om aan te melden als lid.

Algemeen lid

Toelatingsvereisten:

  • Voldoen aan de eisen die vanuit het mediationbureau worden gehanteerd inzake MiS, dat is landelijk uniform;
  • Geldige registratie als MfN-registermediator;
  • Met succes gevolgde (erkende) specialisatie opleiding Mediation in Strafzaken
    (Deze opleiding dient geaccrediteerd te zijn, zodra de accreditatie voor de opleiding tot mediator in strafzaken een feit is);
  • Inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Dispensatieregeling

 Voldoet u niet aan de normen en wilt u graag algemeen lid zijn dan kunt u het bestuur uw motivatie sturen.

Belangstellend lid

Staat open voor degenen die niet voldoen aan de eisen van het algemeen lidmaatschap

In 2020 is besloten dat de VMSZ ook openstaat voor leden die niet werken als mediator in strafrechtzaken.
Te denken aan beroepsgroepen die wel affiniteit en belangstelling hebben met de doelen van mediation in strafzaken.
Te denken aan studenten ( recht, criminologie, pedagogiek, psychologie enz)  die affiniteit hebben met de doelen van mediation in strafzaken

Onderhoudseisen mediators in strafzaken, algemeen lid

  • De VMSZ volgt hierin de eisen die het mediation bureau naar landelijk beleid stelt.
  • Deelname aan intervisie gericht op mediation in strafzaken (minimaal 3 x per jaar);
  • De VMSZ organiseert 3 x per jaar een bijeenkomst voor leden om de professie te ondersteunen en PE te kunnen halen voor MiS.

 

Contributie per kalenderjaar in 2021:

€ 195,00 algemeen lid
€    45,00 belangstellend lid en voor deelname per workshop € 45,00
€    35,00 studenten belangstellend lid, deelname workshop zonder kosten
Bij aanmelding na 30 juni als algemeen lid wordt € 97,50 in rekening gebracht.