Mededeling inzake de verwijzingen van mediation in strafzaken van mw. mr. J. Uitermark, landelijke coördinator Mediation in Strafzaken

Dit najaar heeft de minister besloten om structurele financiering ter beschikking te stellen voor mediation in strafzaken. Hierdoor is het mogelijk om mediation in strafzaken verder door te ontwikkelen.

Mediation in jeugdzaken heeft daarbij extra belangstelling. Deze structurele financiering heeft echter wel een plafond. Om die reden kunnen er in de komende jaren niet méér verwijzingen plaatsvinden door rechtbank en OM dan nu het geval is.

Voor 2019 krijgt ieder arrondissement een contingent toegewezen van het mogelijk aantal verwijzingen dat verdeeld kan worden over de groep mediators in strafzaken in dat arrondissement.

Om de kwaliteit van het werk van strafmediators te kunnen waarborgen is belangrijk dat deze mediators een minimaal aantal strafmediations per jaar blijven doen.

Bij de Mediationbureaus van de gerechten komt regelmatig het verzoek binnen van een strafmediator om op de lijst te worden geplaatst. Binnen het huidige beleid is dit alleen mogelijk als het betreffende arrondissement niet over voldoende strafmediators beschikt. Daarom is er slechts in zéér beperkte mate een mogelijkheid dat nieuw opgeleide mediators in strafzaken in aanmerking komen om verder in de praktijk te worden opgeleid als mediator in strafzaken.