Ervaringen en cijfers
De resultaten zijn positief en hoopvol.

Van alle zaken waar mediation in strafrecht is ingezet is 85% van zowel aangevers als verdachten tevreden over het verloop
en het resultaat.

Deelnemers vinden de tijd die aan hen en hun zaak wordt besteed heel prettig, zij vinden de privacy heel fijn en
waarderen de neutraliteit van de mediator. Kortom er is gelegenheid verhaal te doen en de ander te horen.

Dat geeft ook vaker een verrassende wending tussen partijen.

Door het ontmoeten van elkaar en het horen van ieders verhaal is er minder (voor)oordeel en komt er ruimte
voor beter snappen waarom het gebeurde. Voor veel verdachten ook het besef dat hun gedrag anders hoort, het komt niet zomaar vanzelf,
je kunt een volgende keer veel beter weten wat de gevolgen zijn. En ook de slachtoffers die nu merken dat die dader in een andere omstandigheid ook een ander persoon is, niet agressief en vaak ook bereid om toe te geven op wat er is gebeurd en schade te voldoen.

Nog een veel genoemd voordeel is dat er snel aandacht is voor de zaak/het gebeuren. Soms al binnen een paar dagen/weken. En dat terwijl een rechtszaak soms wel twee jaar op zich laat wachten. Het snel inzetten van Mediation bij strafzaken wordt gewaardeerd door slachtoffer en door verdachte.

Strafrecht voor jeugdigen is gelukkig een punt van aandacht in de maatschappij. Dan heeft Mediation ook een meerwaarde, ouders/wettelijk vertegenwoordigers worden altijd betrokken waar het een jeugdige betreft.

 

 

Mediation in strafzaken heeft ook aandacht binnen onderzoek.

– HU                                                                o.l.v. Marion Uitslag en Tanja van Mazijk
Presentatie van onderzoeksresultaten staat gepland voor het symposium op 19-09-2019 georganiseerd door VMSZ

– Inzet mediation na aangifte huiselijk geweld o.l.v. Annemieke Wolthuis

 

De VMSZ realiseert zich dat zij nu niet alle onderzoeken noemt. Wanneer u een aanvulling heeft vragen wij u die te sturen via bestuur@vmsz.nl

 

Partijen die hebben deelgenomen aan een Mediation in Strafzaken geven hun ervaringen weer:

Praten is het beste medicijn

Door: anoniem, moeder van een minderjarige waar aangifte tegen is gedaan. Alhoewel je niet met ‘ik’ mag beginnen, doe ik het toch. Ik ben de moeder van een slachtoffer die helaas ook dader werd. Wij hebben een ervaring met mediation in het strafrecht die ons echt goed…

> Lees meer

 

Een vader over de MIS van zijn 16-jarige zoon door een leeftijdgenoot uit dezelfde stad.

“De mishandeling van onze zoon was een bijzonder ingrijpende gebeurtenis die ons stortte in een tombola van gedachten, boosheid, machteloosheid, vragen (over de toedracht & omstandigheden), wraakneigingen en spanning. Het mediationgesprek stelde ons in staat de meeste van onze gedachten en gevoelens te “neutraliseren”. Hierdoor ontstond er – in eerste instantie voor onze zoon – ruimte om weer naar de toekomst te kijken.”