Mediation bij strafzaken is een relatief jonge tak in het werkveld van Mediation.
Maatschappelijk klinkt al langer de roep om meer aandacht voor de aangever (slachtoffer) in strafzaken.
Mediation beantwoord die maatschappelijke vraag en biedt aan de aangever en degene waartegen aangifte is gedaan de ruimte om elkaar te ontmoeten en te spreken. Dat is Mediation in Strafzaken, afgekort MiS
Mediators strafrechtzaken hebben naast de algemene opleiding ook deze specialisatie in scholing en training gevolgd.

De resultaten van de inzet van Mediation in Strafzaken zijn positief en hoopvol.
Van alle zaken waar mediation in strafrecht is ingezet is 85% van zowel aangevers als verdachten tevreden over het verloop en het resultaat.

Deelnemers vinden de tijd die aan hen en hun zaak wordt besteed heel prettig, zij vinden de privacy heel fijn en waarderen de neutraliteit van de mediator.
Kortom er is gelegenheid verhaal te doen en de ander te horen.

Dat geeft ook vaak een verrassende wending tussen partijen.
Door het ontmoeten van elkaar en het horen van ieders verhaal is er minder (voor)oordeel en komt er ruimte om het meer te snappen waarom het gebeurde.  Snappen is niet hetzelfde als instemmen maar het wel geeft ruimte, ook om te weten hoeveel kans er is om zoiets nog eens mee te maken.
Voor veel verdachten ook het besef dat hun gedrag anders hoorde te zijn.
Ruimte voor de slachtoffers die nu merken dat die dader in een andere omstandigheid ook een ander persoon is, niet agressief, vaak bereid om het eigen gedrag
in te zien en eventuele schade te voldoen.

Een ander veel genoemd voordeel is dat er snel aandacht is voor de zaak/het gebeuren. Soms al binnen een paar dagen/weken.
En dat terwijl een rechtszaak soms wel twee jaar op zich laat wachten.
Het snel inzetten van Mediation bij strafzaken wordt gewaardeerd door slachtoffer en door verdachte.

Strafrecht voor jeugdigen is al langer een (speer)punt van aandacht in de maatschappij.
Dan heeft Mediation ook een meerwaarde en de ouders/wettelijk vertegenwoordigers worden altijd betrokken waar het een jeugdige betreft.

 

 

Mediation in strafzaken heeft zeker de aandacht binnen onderzoek en symposia
nb: De VMSZ realiseert zich dat zij nu niet alle onderzoeken noemt. Wanneer u een aanvulling heeft vragen wij u die te sturen via bestuur@vmsz.nl

– HU   ‘Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’       o.l.v. Marion Uitslag en Tanja van Mazijk     

 – Inzet mediation na aangifte huiselijk geweld o.l.v. Annemieke Wolthuis

–  Presentatie op het symposium VMSZ op 19-09-2019 Eva Kwakman   ; Beleid en aanpak door het OM bij  huiselijk geweld en zeden.
   De powerpoint staat hieronder

–  Presentatie op het symposium VMSZ op 19-09-2019 door Kathinka Lunnemann ; Partnergeweld en mediation vanzelfsprekend?  (Verwey en Jonker instituut)
   De powerpoint staat hieronder 

Partijen die hebben deelgenomen aan een Mediation in Strafzaken schrijven over hun ervaring

Praten is het beste medicijn

Door: anoniem, moeder van een minderjarige waar aangifte tegen is gedaan. Alhoewel je niet met ‘ik’ mag beginnen, doe ik het toch. Ik ben de moeder van een slachtoffer die helaas ook dader werd. Wij hebben een ervaring met mediation in het strafrecht die ons echt goed…

> Lees meer

 

Een vader over de MIS van zijn 16-jarige zoon door een leeftijdgenoot uit dezelfde stad.

“De mishandeling van onze zoon was een bijzonder ingrijpende gebeurtenis die ons stortte in een tombola van gedachten, boosheid, machteloosheid, vragen (over de toedracht & omstandigheden), wraakneigingen en spanning. Het mediationgesprek stelde ons in staat de meeste van onze gedachten en gevoelens te “neutraliseren”. Hierdoor ontstond er – in eerste instantie voor onze zoon – ruimte om weer naar de toekomst te kijken.”