Mediation in Strafzaken is volop in ontwikkeling. Er is veel politieke aandacht voor MiS en het herstelrecht. Bestuursleden van VMSZ zijn over de volle breedte betrokken bij en het nemen initiatieven  tot ontwikkeling van de visie en de besluitvorming over de materie. Op onze site informeren wij onze leden en andere geintresseerden over actuele onderwerpen. 

Ervaringen met mediation in strafzaken van zowel aangevers, verdachten en ook andere stakeholders binnen het strafproces zijn in de regel erg positief .
zie ook het onderzoeksrapport Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit (HU 2019).

 

 

Talking heads bij VMSZ

Voor een actuele bijdrage in schrijvende pers of een uitzending radio/TV zijn wij bereikbaar.
Graag werken wij mee aan opiniestukken, interviews en themanummers rond Mediation in Strafzaken.

In de politiek

Reactie Sander Dekker op proeve van wetgeving herstelrecht

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft op 17 oktober 2018 gereageerd op de proeve van wetgeving over herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken, lees hier verder! Reactie Sander Dekker op Proeve wetgeving herstelrecht 17 oktober 2018...

Mediation in strafzaken geborgd!

PERSBERICHT Utrecht / Amsterdam 18 september 2018 J en V begroot mediation in strafzaken structureel met 1,3 miljoen De Vereniging Mediators in Strafzaken (verder: VMSZ) beijvert zich samen met andere partners waaronder Stichting Restorative Justice Nederland (verder:...

In kranten en tijdschriften

1e Bianchi Herstelrecht Courant

Antonietta Pinkster heeft het eerste exemplaar van de Bianchi Herstelrecht Courant in ontvangst mogen nemen.

`Ik zat fout` De Groene Amsterdammer

`Sinds 2013 kunnen rechtbanken strafzaken doorverwijzen naar mediationbureaus. Doel daarvan is om middels een gesprek tussen slachtoffer en dader de ontstane schade, materieel en immaterieel, te herstellen.`   Lees hier het volledige artikel op de website van De...

Informatie

VMSZ-leden actief betrokken

Op 20 juni jl. heb ik de nationale expertmeeting over herstelrecht en strategieën voor verandering bijgewoond. Dat is een onderdeel van een internationale samenwerking tussen - voorlopig - tien landen en het European Forum for Restorative Justice (EFRJ) onder de vlag...

Europese aanbevelingen rondom herstelrecht!

Lees hier meer over de meest recente aanbevelingen rondom herstelrecht in strafzaken vanuit Europa, een Nederlandstalige samenvatting en toelichting volgt spoedig! Aanbeveling Europa 3 oktober 2018 restorative justice in criminal...

Open Brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming

De VMSZ zond op 24 november een Open Brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming over mediation in strafzaken en de noodzaak voor structurele financiering. De inhoud van de brief werd ondersteund door zustervereniging NMv en de koepel van...

Artikel: Waarom Mediation in Strafzaken?

Mediation naast Strafrecht (MIS) is waardevol omdat het werkt (Cleven et al, 2015). Het werkt voor slachtoffers, verdachten en de samenleving. MIS valt onder de paraplu van ‘herstelbemiddeling’. MIS is een specifieke vorm van herstelbemiddeling en vindt plaats...

Kamer steunt mediation in strafzaken

Op 21 februari 2018 steunt de Kamer beide moties (zie voorgaand bericht), waarmee Mediation in Strafzaken definitief haar plaats heeft in het rechtsbestel. De VMSZ heeft daarvoor intensief gelobbyd en feliciteert alle belanghebbenden in de keten! Met name grote dank...

Archief

2020

2019

2018

2017

Voortgang Mediation In Strafzaken

https://mfnregister.nl/voortgang-mediation-strafzaken/ "Eind 2016 besloot toenmalig minister Van der Steur te stoppen met de pilots voor mediation in strafzaken. Dat leverde veel protest op. PvdA-kamerlid Jeroen Recourt diende daarop een amendement in dat de...

Lees meer

2016

2015

2014

2008