function wp_mail() {} Open Brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming | VMSZ

De VMSZ zond op 24 november een Open Brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming over mediation in strafzaken en de noodzaak voor structurele financiering. De inhoud van de brief werd ondersteund door zustervereniging NMv en de koepel van mediatorsverengingen MfN, maar ook door de Stichting restorative Justice Nederland (RJN) en de Stichting Mens en Strafrecht. Klik hier om de brief te downloaden.