085-9022865 info@vmsz.nl

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

De vereniging heeft in algemene zin tot doel:

 • het bevorderen van de algemene bekendheid van mediation in strafzaken;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de mediation en de mediator in strafzaken;
 • het bevorderen van de totstandkoming van een volwaardige en landelijk dekkende netwerk van mediators in strafzaken;
 • en verder al datgene te verrichten dat bevorderlijk is voor het doel van de vereniging VMSZ.

De vereniging heeft gericht op het lidmaatschap tot doel:

 • het bevorderen van de belangen van de leden in het kader van de beroepsuitoefening;
 • het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;
 • het aan de leden aanbieden van een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediations in strafzaken en complexe conflicten;
 • het bevorderen van de professionalisering door verdieping en kwaliteitsbevordering;
 • het bijdragen aan de doelstellingen van organisaties in het veld;
 • het stimuleren van intervisiebijeenkomsten.

De vereniging tracht dit te bereiken door:

 • het organiseren van bijeenkomsten voor de leden en aspirant-leden;
 • het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over mediation in strafzaken en complexe situaties/conflicten;
 • het verzorgen/begeleiden van opleidingen voor mediation in strafzaken;
 • en al wat bijdraagt tot het realiseren van de doelstellingen.