function wp_mail() {} Mediation in strafzaken: geborgd in kwaliteit | VMSZ

Mediation in strafzaken: geborgd in kwaliteit

Een onderzoek naar kwaliteitseisen voor mediators in strafzaken.

Handboek mediation in strafzaken

In een tijd van grote maatschappelijke veranderingen in het sociale en juridi- sche domein, waarbij zelfredzaamheid en oplossingsgerichtheid centraal staan, worden professionals uitgedaagd om hun bijdrage te leveren aan effectieve en rechtvaardige oplossingen. Bij afhandeling van strafzaken wordt in toenemende mate gezocht naar oplossingen die niet alleen recht doen aan het aangedane leed, maar waarin ook naar de toekomst wordt gekeken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat slachtoffers zich gehoord en erkend voelen en dat herstel kan plaatsvinden? Hoe kunnen we voorkomen dat delictgedrag zich herhaalt? Het herstelrecht, en ook de ontwikkelingen binnen het herstelrecht, zoals mediation in strafzaken, sluiten hierop aan.