Het bestuur vraagt de intervisiegroepen om een van de deelnemers als contactpersoon aan te wijzen. Zo hopen we gerichter met elkaar communiceren over onderwerpen die dat nodig hebben, zoals bijvoorbeeld kwaliteit.