Het bestuur heeft JenV verzocht de vergoeding voor de MiS-mediation op te hogen naar de geïndexeerde vergoeding voor een mediationtoevoeging. Die vergoeding is per 01-01-2021 € 113,85 per punt. Dat komt neer op 8 x € 113,85 = € 910,80 ex btw. Het  verzoek betekent niet dat wij geen voorstander zijn van verhoging van de vergoeding om andere redenen. Daar vindt  geregeld overleg over plaats met het Landelijk MiS-team en de Landelijk Coördinator, die dat meeneemt in de financieringsbesprekingen met JenV.
http://vmsz.nl/wp-content/uploads/2021/02/verzoek-vergoeding-MiS-21-02-2021.pdf