https://mfnregister.nl/voortgang-mediation-strafzaken/

“Vooruitlopend hierop wordt bij de zes pilotrechtbanken (Amsterdam, Noord-Holland, Rotterdam, Den Haag, Oost-Brabant en West-Brabant/Middelburg) een voorstart gemaakt met urgente zaken die nu al op doorverwijzing wachten. Deze rechtbanken kunnen tot aan de echte start in april ieder vast twintig zaken opstarten. De voorstart is ook van belang voor de niet-pilotrechtbanken. Nu de hausse bij de pilotrechtbanken kan worden weggewerkt, is er bij groen licht tijd voor het inwerken van de mediationbureaus van de nieuwe rechtbanken.”

Dit gaat over mediation congres van 1 december 2017

https://mediatorsvereniging.nl/voortgang-mediation-strafzaken/

 

“Eind vorig jaar besloot toenmalig minister Van der Steur te stoppen met de pilots ‘mediation in strafzaken’ bij de aangesloten zes parketten en rechtbanken. Dit leidde tot veel protest en onrust.Na een succesvolle lobby in de Tweede Kamer, onder meer van de VMSZ en de NMv, diende PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt een amendement in dat de definitieve uitrol van mediation in strafzaken over heel Nederland mogelijk moest maken. Inmiddels is de uitvoering van het amendement zo ver dat het ernaar uit ziet dat rond april verwijzingen vanuit alle arrondissementen voor mediation in strafzaken mogelijk zouden moeten zijn. En vooruitlopend daarop wordt bij de zes parketten/rechtbanken uit de eerdere pilot een voorstart gemaakt met de meest prangende zaken die nu al op doorverwijzing wachtten. Hiermee krijgt herstelgericht strafrecht eindelijk de inbedding die het verdient”