Talking heads bij VMSZ

Voor een actuele bijdrage in schrijvende pers of een uitzending radio/TV zijn wij bereikbaar.
Graag werken wij mee aan opiniestukken, interviews en themanummers rond Mediation in Strafzaken.

Voor Presentaties aan professionals

O.m. Politie , Reclassering, RvdK, jeugdbescherming, Veilig Thuis, advocaten strafrecht enz.
Bij VMSZ kijken wij naar de vraag en kunnen daarna in een plan op maat de presentatie verzorgen.

Voorlichting op scholen

Ben je scholier, student of docent? Vraag ons

De jeugd heeft de toekomst, daar hoort ook bij werken aan een oplossing na een ongewenste gebeurtenis.

Stel je eens voor: je bent verdachte of is je iets gebeurt waarvan je aangifte doet. Dan kan MIS helpen om jouw zaak goed tot oplossing te brengen.
Denk hierbij ook aan “veilige school”.

Stage en scriptie

De VMSZ ontvangt ook verzoeken van studenten.
Als beroepsvereniging kunnen we echter geen stageplek of scriptiebegeleiding aanbieden
Er zijn vast leden van VMSZ , mediators strafzaken, die wel een plek en begeleiding willen bieden.
Via onze ledenlijst kan een student beter zelf dat contact leggen