Mediation bij strafzaken is een relatief jonge tak in het werkveld van Mediation.
Maatschappelijk klinkt al langer de roep om meer aandacht voor de aangever (slachtoffer) in strafzaken. 
Mediation beantwoord die maatschappelijke vraag en biedt aan de aangever en degene waartegen aangifte is gedaan gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken. Dat is Mediation in Strafzaken, afgekort MiS
Mediators strafrechtzaken hebben naast de algemene opleiding ook deze specialisatie in scholing en training gevolgd.

De resultaten van de inzet van Mediation in Strafzaken zijn positief en hoopvol.
Van alle zaken waar mediation in strafrecht is ingezet is 85% van zowel aangevers als verdachten tevreden over het verloop en het resultaat.

Deelnemers vinden de tijd die aan hen en hun zaak wordt besteed heel prettig, zij vinden de privacy heel fijn en waarderen de neutraliteit van de mediator.
Er is voldoende gelegenheid verhaal te doen en de ander te horen. 

Dat geeft ook vaak een verrassende wending tussen partijen.
Door het ontmoeten van elkaar en het horen van ieders verhaal is er minder (voor)oordeel en komt er ruimte om het meer te snappen waarom het gebeurde.  Snappen is niet hetzelfde als instemmen maar het wel geeft ruimte, ook om te weten hoeveel kans er is om zoiets nog eens mee te maken.
Voor veel verdachten ook het besef dat hun gedrag anders hoorde te zijn.
Ruimte voor de slachtoffers die nu merken dat die dader in een andere omstandigheid ook een ander persoon is, niet agressief, vaak bereid om het eigen gedrag
in te zien en eventuele schade te voldoen.  

Veel sneller 
Een ander veel genoemd voordeel is dat er snel aandacht is voor de zaak/het gebeuren. Soms al binnen een paar dagen of weken.
En dat terwijl een rechtszaak soms wel twee jaar op zich laat wachten.
Het snel inzetten van Mediation in strafzaken wordt gewaardeerd door het slachtoffer en door de verdachte.

Strafrecht voor jeugdigen is al langer een (speer)punt van aandacht in de maatschappij.
Kinderen, Jongeren en Jong-volwassenen hebben specifieke aandacht nodig. Zowel de verdachte/dader als de aangever/slachtoffer.
Jeugdigen zijn nu eenmaal impulsiever en de omgevingsdruk telt zwaar mee.
Kinderen worden na een overtreding verwezen naar HALT, jeugdreclassering en ook de Raad voor Kinderbescherming kan worden gevraagd.

Mediation in Strafzaken kent een eigen budget voor die zaken waarin jeugdigen betrokken zijn.
Er zijn ook mediators die de affiniteit hebben voor juist die gesprekken.
Een andere meerwaarde is dat de ouders/wettelijk vertegenwoordigers altijd betrokken worden waar het een jeugdige betreft.

Organisaties als Defence for Children en de kinderombudsman ondersteunen de gedachte dat herstelgerichte aanpak voorop moet staan in het jeugdrecht.

   

 

 

Mediation in strafzaken heeft zeker de aandacht binnen onderzoek en symposia
nb: De VMSZ realiseert zich dat zij nu niet alle onderzoeken noemt. Wanneer u een aanvulling heeft vragen wij u die te sturen via bestuur@vmsz.nl

– HU   ‘Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’       o.l.v. Marion Uitslag en Tanja van Mazijk  –>   https://vmsz.nl/strafrechtmediation-geborgd-in-kwaliteit/

 – Inzet mediation na aangifte huiselijk geweld o.l.v. Annemieke Wolthuis

–  Presentatie op het symposium VMSZ op 19-09-2019 Eva Kwakman   ; Beleid en aanpak door het OM bij  huiselijk geweld en zeden.
   De powerpoint staat hieronder

–  Presentatie op het symposium VMSZ op 19-09-2019 door Kathinka Lunnemann ; Partnergeweld en mediation vanzelfsprekend? 
   (Verwey en Jonker instituut)
   De powerpoint staat hieronder