function wp_mail() {} Vragen en media | VMSZ

Mediation in Strafzaken is volop in ontwikkeling. Er is veel politieke aandacht voor MiS en het herstelrecht. Bestuursleden van VMSZ zijn over de volle breedte betrokken bij en het nemen initiatieven  tot ontwikkeling van de visie en de besluitvorming over de materie. Op onze site informeren wij onze leden en andere geintresseerden over actuele onderwerpen. 

Ervaringen met mediation in strafzaken van zowel aangevers, verdachten en ook andere stakeholders binnen het strafproces zijn in de regel erg positief .
zie ook het onderzoeksrapport Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit (HU 2019).

 

 

Talking heads bij VMSZ

Voor een actuele bijdrage in schrijvende pers of een uitzending radio/TV zijn wij bereikbaar.
Graag werken wij mee aan opiniestukken, interviews en themanummers rond Mediation in Strafzaken.

Talking heads bij VMSZ

Voor een actuele bijdrage in schrijvende pers of een uitzending radio/TV zijn wij bereikbaar.
Graag werken wij mee aan opiniestukken, interviews en themanummers rond Mediation in Strafzaken.

Presentaties aan professionals

O.m. Politie , Reclassering, RvdK, jeugdbescherming, Veilig Thuis, advocaten strafrecht enz.
Bij VMSZ kijken wij naar de vraag en kunnen daarna in een plan op maat de presentatie verzorgen.

Talking heads bij VMSZ

Voor een actuele bijdrage in schrijvende pers of een uitzending radio/TV zijn wij bereikbaar.
Graag werken wij mee aan opiniestukken, interviews en themanummers rond Mediation in Strafzaken.

Voor Presentaties aan professionals

O.m. Politie , Reclassering, RvdK, jeugdbescherming, Veilig Thuis, advocaten strafrecht enz.
Bij VMSZ kijken wij naar de vraag en kunnen daarna in een plan op maat de presentatie verzorgen.

 Voorlichting op scholen

Ben je scholier, student of docent?
De jeugd heeft de toekomst, daar hoort ook bij werken aan een oplossing na een ongewenste gebeurtenis.
Wij leggen graag uit hoe MiS kan helpen een zaak tot een goede oplossing te brengen als je wordt verdacht van een strafbaar feit, of  als er iets gebeurd is waarvan je aangifte doet.
Wij kunnen je ook in contact brengen met de Jongerenrechtbank.

Mediation in strafzaken

Lees berichten uit de praktijk!
Mediation in strafzaken is de pilot-fase definitief voorbij. In navolging van landen als Oostenrijk, Canada en Australië heeft het bemiddelen tussen betrokkenen in een straf- zaak ook in Nederland vaste voet aan de grond gekregen.

In de politiek

2020

Voortgangsbrief Minister Dekker 18-12-2020

In zijn voortgangsrapportage aan de Kamer geeft de minister een overzicht van de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot herstelrechtelijke interventies in het strafrecht. Mediation in Strafzaken is onverkort succesvol: 85% van de...

2019

2018

Reactie Sander Dekker op proeve van wetgeving herstelrecht

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft op 17 oktober 2018 gereageerd op de proeve van wetgeving over herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken, lees hier verder! Reactie Sander Dekker op Proeve wetgeving herstelrecht 17 oktober 2018...

Informatie

 

2020

Bestuurlijk overleg VMSZ -NMv

Op 15 juni 2020 hebben de besturen van de VMSZ en de NMv, op uitnodiging van het bestuur van de VMSZ, kort overleg gehad over o.a. Mediation in Strafzaken. Over en weer hebben de besturen hun beleid verhelderd. Er zijn afspraken gemaakt over de manier van samenwerken...

2019

VMSZ-leden actief betrokken

Op 20 juni jl. heb ik de nationale expertmeeting over herstelrecht en strategieën voor verandering bijgewoond. Dat is een onderdeel van een internationale samenwerking tussen - voorlopig - tien landen en het European Forum for Restorative Justice (EFRJ) onder de vlag...

2018

Europese aanbevelingen rondom herstelrecht!

Lees hier meer over de meest recente aanbevelingen rondom herstelrecht in strafzaken vanuit Europa, een Nederlandstalige samenvatting en toelichting volgt spoedig! Aanbeveling Europa 3 oktober 2018 restorative justice in criminal matters

Open Brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming

De VMSZ zond op 24 november een Open Brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming over mediation in strafzaken en de noodzaak voor structurele financiering. De inhoud van de brief werd ondersteund door zustervereniging NMv en de koepel van...

Archief

2020

2019

2018

2016