Per 1 januari 2020 is het MfN-reglement gewijzigd waardoor de slotovereenkomst ook onder het mediationgeheim valt. Lees hieronder wat je in je slotovereenkomst kunt opnemen om indiening bij OvJ en rechter tòch mogelijk te maken. Benoem ook met zoveel woorden wie nog meer kennis mag nemen.